Το Sounds Good είναι μια πρωτοβουλία που προωθεί την προσβασιμότητα στην μουσική στην Αθήνα. Στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για να έρθουν σε επαφή με μουσικές δραστηριότητες ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα, οργανώνοντας συναυλίες, εργαστήρια και προβολές σε προσβάσιμους χώρους. Μέσα από τις δραστηριότητες του, το Sounds Good ελπίζει να δημιουργήσει σημεία συνάντησης ατόμων που υποστηρίζουν και έχουν περιέργεια για την μουσική και την συμπεριληπτικότητα.

Σχετικά με